Diller

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Bilgi Sistemi ve Kurumsal Açık Erişim Sistemi Hizmete Açılmıştır

Fırat Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin akademik birikimine önemli katkı sağlayacak iki yeni sistemin geliştirmelerini tamamlayarak hizmete açmıştır.

1- Kurumsal Açık Erişim Sistemi

Erişim Adresleri:
https://openaccess.firat.edu.tr
https://acikerisim.firat.edu.tr

YÖK tarafından üniversitelerde kurulması istenen, açık kaynak kodlu ve tüm dünyada yüzlerce eğitim kurumu tarafından kullanılmakta olan DSpace yazılımı kurulmuş ve kurumumuza özel yetenekler kazandırılmıştır.

Üniversitemiz Merkezi Kimliklendirme Sistemi (CAS), Personel Otomasyonu ve Öğrenci İşleri Otomasyonu ile bağlantısı yapılmış ve böylece öğretim elemanlarımızın kadrolarının bulunduğu birimlerin veya görevlendirme ile bulundukları birimlerin altında yayın girebilmeleri sağlanmıştır.

Akademik personelimiz makale, bildiri, tez, atıf vb bilgilerini artık sadece Kurumsal Açık Erişim Sistemine girecektir.

Açık Erişim Sistemine girilen yayın bilgileri Akademik Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak çekilerek ilgili personelin sayfasında gösterilecektir.

 

2- Akademik Bilgi Sistemi

Erişim Adresi: https://abs.firat.edu.tr

Öğretim elemanlarımızın akademik bilgileri, akademik faaliyetleri, proje görevleri, akademik ve idari görevleri, dersleri vb çok çeşitli bilgilerini barındırabilecek bir sistemdir.

Personel Daire Başkanlığı tarafından kullanılan Personel Otomasyonu ile bağlantılı çalıştığından tüm özlük bilgileri, akademik ünvan, kadro yeri vb bilgiler otomatik olarak alınmaktadır.

Yayınlar, tezler ve atıflar bu sisteme girilmeyecektir.

 

NOT:

- Her iki sisteme de girişler kurumsal e-posta hesabı bilgileri ile yapılacaktır.

- Uzun yıllardır kullanılmakta olan Personel Bilgi Sistemi (http://perweb.firat.edu.tr)  09/09/2015 tarihi itibariyle emekliye ayrılacak ve erişime kapatılacaktır. Akademik personelimizin bu tarihe kadar mevcut bilgilerini Akademik Bilgi Sistemi’ne (http://abs.firat.edu.tr) aktarmaları gerekmektedir.

- Her iki sistemle ilgili yardım bölümleri web sitelerinde açılmıştır.

- Sorun yaşayan personelimiz için telefon numaraları:

o   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - 3155 ve 3175

o   Personel Daire Başkanlığı - 3029