Diller

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Web Hizmetleri

Üniversitemizin tüm kurumsal web sitelerinin kurulumu ve yapılandırması faaliyetlerini kapsamaktadır. 2013 yılı itibariyle PHP tabanlı Drupal İYS (İçerik Yönetim Sistemi) kullanılarak ana web sitemiz, akademik ve idari birimlerin web siteleri kullanıma sunulmuştur. Bu İYS ile ilgili üniversitemizdeki tüm web sorumlularına eğitimler verilmiştir. Ayrıca Konferans/Panel/Sempozyum vb. faaliyetler için talep halinde Linux sunucular üzerinde Domain/Hosting/Eposta hizmeti verilmektedir. Bu tür siteler için birimlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Bunlara ek olarak tüm akademik ve idari personelimize FTP hizmeti verilmekte ve isterlerse bu hizmeti kullanarak kişisel web sitelerini kurma imkanı verilmektedir.