Diller

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZILIM PROJELERİ

YAZILIM PROJELERİ

Projenin Adı

Başlangıç Tarihi

Bitiş

Tarihi

Proje Açıklaması

Proje Linki

Öğrenci İşleri Yatay Geçiş

 

01.09.2020

Devam Ediyor

           

Öğrenci işleri için hazırlandı. Bu programla yatay geçiş ve kurumlar arası geçişle gelecek öğrencilerin uzaktan başvuru yapabilmesini sağlamaktadır. Bu işlem dönemsel yapılmaktadır.

Link İçin Tıklayınız..

Sivil Havacılık

30.08.2020

Devam Ediyor

Sivil havacılık bölümüne alınacak öğrenciler, başvurusunun uzaktan yapılabilmesi için hazırlandı. Bu sistemle öğrenciler bölüme gitmeden uzaktan web ortamında istediği bölüme başvurusunu yapabilmesi sağlanmıştır.  Bu işlem dönemsel yapılmaktadır.

Link İçin Tıklayınız..

Eğitim Güzel Sanatlar

23.08.2020

Devam Ediyor

Eğitim bilimler güzel sanatlar bölümüne alınacak öğrenciler, başvurusunun uzaktan yapılabilmesi için hazırlandı. Bu sistemle öğrenciler bölüme gitmeden uzaktan web ortamında istediği bölüme başvurusunu yapabilmesi sağlanmıştır.  Bu işlem dönemsel yapılmaktadır.

Link İçin Tıklayınız..

Staff

01.02.2020

Devam ediyor

Personel bilgilerinin ve Akademik verilerin tutulduğu birim bazlı ya da kişi bazlı istatiksel verilerin yansıtıldığı proje. Personel bilgi sistemi, YÖKSİS kullanılarak değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Link İçin Tıklayınız..

ÜBYS- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

01.11.2019

Devam Ediyor

 

Link İçin Tıklayınız..

E-imza Takip Sistemi

04.01.2019

15.02.2019

Elektronik İmzaların süre ve talep takibinin yapıldığı sistemdir.

Link İçin Tıklayınız..

Kampüs OGS sisteminde yenilenme yapılması

01.01.2017

31.12.2018

   

Moodle LMS sisteminin kurumumuza uygun olarak otomatik olarak güncellenmesi için manipüle edilmesi ve hizmete sunulması

12.01.2017

12.12.2018

   

Akademik Bilgi Sisteminin YÖKSİS web servisine göre yeniden tasarlanıp, kodlanması

01.01.2017

01.01.2018

   

Aktif Directory, CAS, Kurumsal ve Genel Eposta uygulamalarının tek panelde yönetilmesi için merkezi bir yazılımın kodlanması

12.01.2017

12.12.2017

   

Personel Bilgi Sistemi Otomasyonunun Yenilenmesi

12.01.2017

12.08.2017

 

Link İçin Tıklayınız..

Yemekhane Ödeme Sistemi

12.01.2017

12.07.2017

   

Ders Değerlendirme Anket Sonuçları

01.07.2017

Devam Ediyor

Ders Değerlendirme Anketinin sonuçlarının görselleştirilerek akademisyenlerin erişimine açıldığı sistemdir

Link İçin Tıklayınız..

Memnuniyet Anketi Sonuçları

01.07.2017

Devam Ediyor

Kalite Kapsamında yapılan Genel Memnuniyet Anketinin sonuçlarının görselleştirilerek genel erişimine açıldığı sistemdir

Link İçin Tıklayınız..

Devlet Konservatuarı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi

01.05.2017

Devam Ediyor

Devlet Konservatuarı Özel Yetenek Sınavı için başvuruların online olarak alındığı sistemdir.

Link İçin Tıklayınız..

Yemek Bursu

01.10.2017

Devam Ediyor

Maddi durumu olmayan öğrencilere yemekhaneden ücretsiz yemek almasını sağlamak için yazılmıştır. Bu işlem dönemsel yapılmaktadır.

Link İçin Tıklayınız..

Akademik Teşvik Sistemi

15.01.2016

Devam Ediyor

Akademik teşvik komisyonu tarafından değerlendirme sonuçlarının girildiği ve kişilerin kendi değerlendirme sonuçlarını takip edebildiği sistemdir

Link İçin Tıklayınız..

(Link sadece ilgili dönemde aktif olmaktadır)

Yeni PBS web servisine ile diğer (CAS, AD, ABS, OGS, YÖS vb.) servislerin entegrasyonu

12.10.2016

12.10.2017

 

Link İçin Tıklayınız..

Güvenlik Duvarı Güncellemeleri

12.10.2016

12.10.2017

   

Yeni SSL sertifikası alımı ve ayarlanması

12.10.2016

12.09.2017

   

Log Toplama ve Yönetim Yazılımının Alımı ve Devreye Alınması

12.10.2016

12.06.2017

   

Öğrenci Mail Hizmeti

01.08.2015

01.09.2015

 

Link İçin Tıklayınız..

Personel Mail Hizmeti

01.02.2015

01.09.2015

 

Link İçin Tıklayınız..

Personel Toplu Mail Hizmeti

01.02.2015

01.09.2015

   

Toplu Duyuru, Mail, SMS

01.02.2015

01.09.2015

   

One Account. All of Firat University

01.09.2015

01.09.2015

 

Link İçin Tıklayınız..

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sistemi

12.10.2015

12.10.2016

   

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Sistemi

12.10.2015

Devam Ediyor

Lisansüstü eğitim başvurularının alındığı ve değerlendirildiği sistemdir. Puan hesaplama ve yerleştirme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir

Link İçin Tıklayınız..

Fırat Üniversitesi Mobil Web Sayfası

01.01.2015

15.05.2015

Mobil platformlar için üniversite web sayfasının görüntülenmesi amacıyla oluşturulan yazılımdır.

Link İçin Tıklayınız..

Ek Ders Ücreti Otomasyonu

01.01.2015

Devam Ediyor

Akademisyenlerin Ders Yükü Çizelgesi ve Ders Programlarını düzenleyebildiği sistemdir. Ek Ders Ücret Formları ve KBS listeleri sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Link İçin Tıklayınız..

DSpace

01.02.2015

01.04.2015

 

Link İçin Tıklayınız..

Fırat Gazete

01.01.2015

25.02.2015

Fırat Üniversitesi E-Gazete uygulamasıdır.

Link İçin Tıklayınız..

DNS

01.01.2015

02.02.2015

   

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Otomasyonu

01.04.2015

Devam Ediyor

Online başvuru, başvuru süreç takibi, başvuruların değerlendirilmesi, hesaplama ve yerleştirme işlemlerinin otomatik olarak yapıldığı sistemdir

Link İçin Tıklayınız...

FUYOS Online Başvuru Sistemi

01.01.2015

Devam Ediyor

Yabacı Uyruklu Öğrenci Sınavı için online başvuru, sınav sonuç ilanı, tercih işlemleri ve yerleştirme sonuçlarının açıklandığı sistemdir.

Link İçin Tıklayınız..

Cloud

01.10.2014

01.10.2015

   

Öğrenci Otomasyonu – CAS Entegrasyonu

01.10.2014

01.06.2015

 

Link İçin Tıklayınız..

Konferans Salonları Yönetim Sistemi

20.11.2014

25.02.2015

   

WMware

01.10.2014

01.11.2014

 

Link İçin Tıklayınız..

Netsight, Nagios

01.10.2014

01.11.2014

 

Link İçin Tıklayınız..

Active Directory

01.09.2014

01.10.2014

   

WIFI

01.08.2014

01.09.2014

 

Link İçin Tıklayınız..

Öğrenci Toplu Mail Hizmeti

01.08.2014

01.08.2014

   

Central Authentication Service (CAS)

01.07.2014

01.08.2014

 

Link İçin Tıklayınız..

İdari Personel Otomasyonu

01.02.2013

01.11.2014

 

Link İçin Tıklayınız..

Akademik ve İdari Portal

01.08.2013

01.06.2014

   

Web Tabanlı Etkinlik Takvimi

01.12.2013

01.03.2014

 

Link İçin Tıklayınız..

Kısmi Zamanlı Öğrenci Online Başvuru Sistemi

15.08.2013

Devam Ediyor

Üniversite bünyesinde kısmi zamanlı çalışmak üzere online başvuru ve inceleme işlemlerinin yapıldığı sistemdir

Link İçin Tıklayınız..

Akademik Anket Sistemi

01.06.2013

01.09.2013

 

Link İçin Tıklayınız..

BESYO Online Sınav Başvuru Otomasyonu

01.04.2013

01.08.2013

Sistem 2015 yılında Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi olarak değişmiştir.

Link İçin tıklayınız..

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

01.02.2013

15.07.2013

Kurum içi ve dışı tüm yazıların oluşturulup arşivlendiği dağıtımının yapıldığı sistemdir.

Link İçin Tıklayınız..

Fırat Üniversitesi Web Sayfası

01.07.2013

01.07.2013

 

Link İçin Tıklayınız..

Konut Tahsis Otomasyonu

01.10.2012

Devam Ediyor

Lojman başvurularının işlendiği sistemdir. Puan hesaplama ve sıralama işlemleri otomatik olarak gerçekleşmektedir.

Link İçin Tıklayınız..