Diller

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Hakkımızda

Üniversitemizin, Akademik ve İdari Personel ile Öğrencilerinin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmektir.

Misyonu 

Teknolojiyi yakından izleyerek, üniversitemizin bilgi sistemlerini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek sağlamak, üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi sistemi hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektir. 

Vizyonu

Türkiye’deki üniversiteler arasında bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, düzenlenen etkinlikler, verilen hizmet kalitesi ve çeşitliliği bakımından en üst sıraya yerleşmek; dünyanın saygın üniversitelerinin bilgi-işlem merkezleri ile kıyaslanabilir kalite ve teknolojiye sahip olabilmektir.  

   Görevlerimiz arasında;  

Üniversitemizin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda bilişim malzemelerinin gerekli projelerin planlanması, ihale süreçlerinin hazırlanması, satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulmasını sağlamak, Sistemin yurtdışındaki ve yurtiçindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak, Üniversitemiz internet ağını yerleşke içi ve yerleşkeler arası olmak üzere kurmak, işletimini sağlamak, Üniversite’de bulunan tüm bilgisayar ve ekipmanlarının bakım, onarımını sağlamak, Üniversitedeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak, Çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerini kurmak, Üniversitenin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak, destek vermek, çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmaları yapmak Üniversite’de yapılan Eğitim-Öğretim, ve araştırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve en uygun biçimde yurt içinden veya yurt dışından karşılamak